Үгсийн аймгийн утгын ангилал

Сул үг 102 Аялга үг 125 Нэр үг 15,961 Үйл үг 14,340 Тэмдэг нэр 6,242 Ургамал судлал 1,223 Ярианы үг, хэллэг 210 Амьтан судлал 1,066 Биологи 9 Дайвар үг 422 Зүйр үг 198 Хоршоо үг 807 Домог судлал, үлгэр домог 26 Зурхай судлал, зурхайн ухаан 80 Хуучир. 74 Бөө мөргөл 39 Спортын нэр томьёо 18 Шашны нэр томьёо 384 Тооны нэр 45 Бичгийн хэлний үг 62 Муушаасан утга 4 Мал эмнэлгийн нэр томьёо 2 Цээрлэн нэрлэх 14 Физикийн нэр томьёо 17 Цэцэн үг 73 Тоглоом 81 Төлөөний үг 45 Эрдэнийн чулуу 13 Түүхэн үг, түүхийн нэр томьёо 91 Анагаах ухаан 119 Бие бүтэц, анатоми 45 Дуу чимээ дуурайсан үг 30 Оньсого 2 Дипломатын нэр томьёо 4 Санхүүгийн нэр томьёо 11 Цэргийн нэр томьёо 34 Дагавар үг 38 Эрдэс судлал 75 Техникийн нэр томьёо 1 Цахилгаан, эрчим хүч 3 Хэл шинжлэл 17 Хэл зүй 2 Этгээд үг хэллэг 10 Банкны нэр томьёо 5 Газар зүй, газар судлал 10 Ангийн нэр томьёо 9 Мэргэн үг 4 Шилжсэн утга 11 Шинжлэх ухаан 3 Автомашин 1 Сансарын нэр томьёо 3 Доромжилсон үг 4 Телевизийн нэр томьёо 1 Одон орон судлал 1 Логик үг 1 Математик, тооны ухаан 6 Хэвлэлийн нэр томьёо. 4 Эдийн засгийн нэр томьёо 2 Ёгт нэр, ёгтлол 5 Хэмжих ухаан, геометр 1 Цаг уур судлал, цаг уурын нэр томьёо 1 Урлагийн нэр томьёо 1

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.