Газар зүй, газар судлал

гуравдагчийн үе [газар зүй, газар судлал] (геологийн он тооллын үе, одоогоос жараас гурван сая жилийн өмнө үргэлжилсэн палеоген, неогений галвыг ийн нэрлэдэг).
карбон [газар зүй, газар судлал] эрт төрмөлийн эриний, жаран сая жил үргэлжилсэн тавдахь галвын нэр карбоны галвын чулуун нүүрсний давхарга (эрт төрмөлийн эриний жаран сая жил үргэлжилсэн тавдахь галвын чулуун нүүрсний давхарга).
кембри [газар зүй, газар судлал] эрт төрмөлийн эриний дөчин сая жил үргэлжилсэн эхний галав.
мөстлөг [газар зүй, газар судлал] дэлхийн түүхэнд хэд хэдэн удаа давтагдсан, тив болон уулын торх шинжтэй мөсөн давхаргын идэвхтэй хөгжил, тархалт, удаан хугацаанд оршин тогтносон байгалийн мөсний цогцолбор мөстлөгийн нуур (уулын мөс хайлснаас хонхойж тогтсон нуур) дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөхтэй уялдан мөстлийн талбай асар ихээр нэмэгдэх үйл явц.
ордовин [газар зүй, газар судлал] эрт төрмөлийн эриний жаран таван сая жил үргэлжилсэн хоёрдахь галав ордовийн галавын тэнгисийн амьтан, ургамлын олдвор.
палеоген [газар зүй, газар судлал] шинэ төрмөлийн эриний дөчин нэг аравны зургаан сая жил үргэлжилсэн эхний галав.
пермь [газар зүй, газар судлал] эрт төрмөлийн эриний дөрөв аравны таван сая жил үргэлжилсэн зургаадахь буюу сүүлчийн галав.
силур [газар зүй, газар судлал] эрт төрмөлийн сая жил үргэлжилсэн гуравдахь галав.
хайгуулч [газар зүй, газар судлал] хайгуул хийхдээ чадамгай, хайгуул хийх мэргэшилтэй хайгуулч хүн (хайгуул хийхдээ чадмаг хүн).
чулуужмаг [газар зүй, газар судлал] геологийн өнгөрсөн эрин галавын үед ихэд хөгжиж байгаад мөхсөн ургамал, амьтны үлдэц.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.