Тооны нэр

агдир [тооны нэр] арван мянган дүнчүүр, түмэн дүнчүүр.
асанги [тооны нэр] ингүүмэл, арван найман оронтой тооны (нэр үг)
асрахуй [тооны нэр] тавин хоёр оронтой тооны нэр их асрахуй (тавин гурван оронтой тооны нэр).
аягууд [тооны нэр] наяд (тооны нэр).
баясангуй [тооны нэр] тавин таван оронтой тооны нэр их баясангуй (тавин зургаан оронтой тооны нэр).
бэлгэс [тооны нэр] бэлгэ ёрын олон (тооны нэр)
гал хуучир. [тооны нэр] гурвын тооны ёгт (нэр үг)
гар хуучир. [тооны нэр] хоёрын тооны ёгт (нэр үг)
годил [тооны нэр] авд яваа хүмүүсийг арав арваар хуваасны нэгэн арав нь.
голди [тооны нэр] арван сая живаа голди живаа (хоршоо үг) (нэн олон, сая сая).
дам [тооны нэр] арван равжам буюу арван гурван оронтой тооны (нэр үг)
дөч [тооны нэр] дөрвөн арвын нийлбэр тоо дөчин настай (дөч насалсан, дөчин хавартай золгосон), дөч гарсан эр дөрөв дарсан ат (цэцэн үг) (дөч хүрсэн эр амьдралын туршлага төгс болсон байдаг).
дүнчүүр [тооны нэр] есөн оронтой тоо, зуун сая.
дэлгэмэл [тооны нэр] (арвын арван дөрвөн зэрэг).
ерөөгч [тооны нэр] гучин таван оронтой тооны (нэр үг)
жаваа [тооны нэр] арван саятай тэнцэх тооны нэр голдь.
живаа [тооны нэр] арван сая, голди, арвын долоон оронтой тооны нэр арван живаа (зуун сая) (шилжсэн утга) тоо томшгүй, хязгааргүй, маш олон сая живаа (хоршоо үг) (нэн олон, тоолж баршгүй их), голди живаа (хоршоо үг) (нэн олон, живаа живаа).
живэх [тооны нэр] гучин оронтой тооны нэр живэх тоосон (гучин есөн оронтой тооны нэр), их живэх тоосон (дөчин оронтой тооны нэр).
жирин хуучир. [тооны нэр] хоёр (шилжсэн утга) хоёрын хооронд гурвын дунд, аль ч биш, алцан туухай жирин сэтгэлт эм (хоёрдмол сэтгэлтэй эм).
зориг [тооны нэр] тооны нэр арван цадчин буюу арван таван оронтой тооны (нэр үг)

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.