Биологи

аалз хэлбэртэн [биологи] (үет хөлтний хүрээний аалз хэлбэртний ангид багтах олон төрөл зүйл амьтан) бээрсэн аалз шиг (аливаа үйл бүтээхдээ маш удаан болхи), аалз шиг арваганаж, хорхой шиг хотолзох (зүйр үг) (а.аальгүйтэх б.уурлан үрчилзэх).
вегататив [биологи] ургал ургацын вегататив үржил (үндэс, иш, навч болон дүрс хувирсан эрхтнээс шинэ ургамал үүсэж олширсон нь), вегататив эрхтэн (ургал эрхтэн).
даавар [биологи] бие махбодын дотоод шүүрлийн булчирхайн гаргадаг биологийн идэвхэт бодос бамбай булчирхайн даавар (бамбай булчирхайнаас ялгарах уураглаг бодос), бэлгийн даавар (бэлгэ эрхтнээс ялгаруулж байдаг амьд биеийн өсөлт, бойжил, үржил, бодсын солилцоог зохицуулахад оролцдог биологийн идэвхэт бодос), даавар эмчилгээ (анагаах ухаан) (амьд биеийн дааврын хэмжээг зүй зохистой төвшинд тогтоох эмчилгээ), даавраар оношлох анагаах (бие махбодод ялгарч буй дааврын хэмжээгээр амьд биеийн өсөлт хөгжил, бойжил зэргийг тодорхойлох), дааврын бэлдмэл (анагаах ухаан) (бие махбодод дутагдсан дааврыг сэргээх, нөхөх үйлчилгээтэй эм бэлдмэл), дааврын үргүйдэл (анагаах ухаан) (даавар багадсанаас үргүйдэлд нөлөөлөх эмгэг).
долон [биологи] ургамлын гэрэл нийлгийн (фотосинтез) бүтээгдэхүүнийг очих газарт нь хүргэх, нөөцлөн хадгалах зэрэг үйлчилгээтэй, хоёрдогч гаралтай цогцолбор эд зодог долонгийн гуурс (дээд ургамлын навчинд үүсч бүрдсэн чихэр зэрэг шим бодсыг үндсэнд дамжуулдаг эд), долонгийн ширхэг (ургамлын ишин дэх зодогт долонгоос үүсдэг модошмол урт хөндий эсүүд, бат бэх чанартай учраас ээрмэлийн үйлдвэрт хэрэглэнэ).
протоплазм [биологи] ургамал, амьтны бие махбодын эдийн үндсэн эс.
ургал [биологи] өсөлт ургал бие (цэцэг үрт ургамлын жимснээс бусад эрхтэн), ургал үе (а.ургамлын өсч биежих жилийн тодорхой үе б.ургамлын өсөлтийн мөчлөг бүрэн дуусахад шаардагдах хугацаа), ургал үржил (эх махбодоос нахиалах хуваагдах, үндэслэг найлзуур, сонгинолог иш, навч, булцуу зэргээс шинэ махбод буй болох), ургал эрхтэн (ургамлын бие эрхтэн).
үрцэрт [биологи] үрцэр бүхий үрцэрт бие (үрээс үрцэр үүсэх хөгжлийн орчлын бэлгийн бус үржлийн шат), үрцэрт навч (үрцэрэвч буюу бэлгэ бус үржлийн эрхтэний хөгжих дүрс хувирсан навч) .
үрцэрэвч [биологи] дотор нь үрцэр үүсэх ганц буюу олон эст үржлийн эрхтэн.
эс [биологи] аливаа амьд бие махбодын бүтцийн хамгийн бага, үндсэн нэгж ганц эст амьтан (зөвхөн ганц эстэй амьтан), эсийн эд (эсийн бөөм ба бүрхүүлийн завсар орших тунгалаг эд), эсийн бөөмэсийн цөм (эсийн голд орших бөөм уураг, бөөм хүчил), эсийн бүрхүүл (эсийн гадуур байдаг нимгэн бүрхүүл, эсийн хальс), эсийн хана (ургамлын эсийн гадуур байдаг зузаан хана мэт зүйл).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.