Дуу чимээ дуурайсан үг

ар [дуу чимээ дуурайсан үг] араатны хэдэрлэхэд гарах дуу чимээг дууриасан үг.
бийд [дуу чимээ дуурайсан үг] зарим үлээвэр хөгжмийн дуу бийд биад (хоршоо үг) (бишгүүр бяларын дуу).
вааг [дуу чимээ дуурайсан үг] (авиа дууриасан үг) мэлхийн дуугарах дуу чимээг дууриасан үг вааг вааг дуугарах (мэлхий вааглах) мэлхийн дууг дууриан дуугарах аялга үг.
дан [дуу чимээ дуурайсан үг] хатуу юм, төмөрлөгийн зүйл харшилснаас юмуу, хөгжим зэргээс гарах дуу чимээ дан хийх (дан гэж дуугарах), дүн дандон дан (хоршоо үг) (хатуу нягт зүйлийн дуугарах дуу), ая дан (хоршоо үг) (а.хөг аялгуу б.үгээ зөөж ядан, уянгалан ярих байдал) сайтар хүлж, баглах.
данги [дуу чимээ дуурайсан үг] хөндий төмрийн хангинан дуугарах дуу ханги данги хийх (нимгэн төмөрлөг зүйлийн дуугарах).
дүн [дуу чимээ дуурайсан үг] нүргэлэх дуу чимээ дүн дан дуугарах (бүдүүн дууны тодорч бүдгэрч сонстох), дүн дүн (хэнгэрэг цохих адил дуу чимээ жигд үргэлжлэх байдал).
дүнгэр [дуу чимээ дуурайсан үг] алсаас бүдэгхэн сонсогдох дуу дүнгэр дангар (жигд намуухнаар ярих, хууч хөөрөх).
дүр [дуу чимээ дуурайсан үг] бага галын гэнэт ноцох, жижиг шувууд гэнэт нисэх зэргийн дуу (дуу чимээ дуурайсан үг)
жага [дуу чимээ дуурайсан үг] хүн, амьтан хэлээ тагнайд хүргэхэд хамжин шүргэж гарах дуу чимээ жага дуугарах (тагнай таших, хавшин дуугарах).
жид [дуу чимээ дуурайсан үг] шавж, жижиг шувуу, мэрэгч амьтны гаргах авиа, (дуу чимээ дуурайсан үг)
жингэр [дуу чимээ дуурайсан үг] төмөрлөг эдлэлийн харшсанаас гарах дуу чимээ жингэр жингэр дуугарах (жижиг төмөр унжлага, хонх зэргийн харшин дуугарах), жингэр жингэр хийх (жижиг төмөрлөг эдлэлийн харшин дуугарч байх), хангир жингэр (хоршоо үг) (олон жижиг төмөр эдлэлийн харшилдан хангинах дуу), хонгир жингэр (хоршоо үг) (хангир жингэр).
жинжиг [дуу чимээ дуурайсан үг] хавар ирэх шувуудын дуу.
за [дуу чимээ дуурайсан үг] шуугисан чаргаг дуу за за (бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу), за зи (олон хүний шуугилдах дуу).
лүн [дуу чимээ дуурайсан үг] том нүсэр биетэй амьтны алхах, доргиох чимээний байдал хүчтэй тэсрэх, газар хүчтэй доргих дуу чимээний байдал лүн хийх (юмны тэсрэх дуу чимээ).
няд [дуу чимээ дуурайсан үг] хуурай гишүү мөчир зэрэг зүйлийн хугарахад гарах дуу чимээ няд буулгах (хүчтэй цохиж хугалах).
ой [дуу чимээ дуурайсан үг] сандран бачимдах үед гарах дуу авиа.
орд [дуу чимээ дуурайсан үг] огиж огших чимээ барс гэнэт дуугарахад сонсогдох огцом дуу авиа.
орь [дуу чимээ дуурайсан үг] шаналал зовлон тохиолдсоноос хашгиран бархирах дуу чимээ орь дуу тавихорь дуу алдах (энэлж шаналан чангаар уйлах), орь дуу (хоршоо үг) (энэлэн орилох дуу чимээ).
өөг [дуу чимээ дуурайсан үг] бух шувууны дуутай адил дуу чимээний байдал тэмээг үргэхээс болгоомжлон аяархан дуугарах аялга хөөе өөг, чи наашаа ирээч (ярианы үг, хэллэг)
падан [дуу чимээ дуурайсан үг] хөлд орж байгаа хүүхэд адил ул, тавхайгаараа газар алгадан гүйхэд гарах дуу (дуу чимээ дуурайсан үг)
падар [дуу чимээ дуурайсан үг] удаан явдалтай хөгшин морины цогиход сонсогдох тасалданги дуу чимээ гутлаа чирч хурдан гүйх байдал.
таг [дуу чимээ дуурайсан үг] хатуу юм цохих, дэлдэхэд гарах чимээ таг таг хийх (хатуу юмыг цохих, дэлдэхэд дуугарах), таг хийх чимээ (хатуу зүйл унах юмуу цохих чимээ), таг хийтэл тавих (таг хийсэн чимээ гартал чанга тавих), таг хийтэл хаях (таг хийсэн чимээ гартал чанга хаялах).
тан [дуу чимээ дуурайсан үг] төмөрлөг зүйлийг цохих, дэлдэхэд гарах дуу чимээ тан түн хийх (төмөрлөг зүйлийг цохилох чимээ гарах), түн тан (хоршоо үг) (төмөрлөгийг цохих, дэлдэхэд гарах бөглүү хүнгэнэсэн чимээг дууриах аялга), тан тэн (хоршоо үг) (юмыг цохих, дэлдэхэд гарах бөглүү цангинасан чимээг дууриах аялга), тан тин (хоршоо үг) (юмыг цохих, дэлдэхэд гарах хангинах чимээг дууриах аялга) хатуу нумыг тамшаалахад гарах дуу чимээ, дууны байдал харанга дэлдэхэд гарах дуу чимээ харанга тан хийх (харанга дэлдэхэд чимээ гарах). тана(н) (нэр үг) хясааны дотор талын гоёл чимэглэлд хэрэглэдэг солонгорсон өнгөт давхарга танан товч (танаар хийсэн товч), үсний танан даруулга (танаар чимэглэсэн үсний даруулга), танан шигтгээ (танаар хийсэн шигтгээ), танан бялзуухай (амьтан судлал) (нэг зүйл жижиг шувуу).
тас [дуу чимээ дуурайсан үг] хатуу юмыг цохих, хугалах зэрэгт гарах чимээг заасан үг тас хийтэл алгадах (тас хийх дуу гартал алгадах), тас буух (тас хийх чимээ гартал гэнэт хүчтэй буух), тас няс хийх (энд тэнд тас няс гэх дуу гарах), тас цохих (тасартал нь цохих, хуга цохих), тас хийх (а.тас тас гэх чимээ гарах, хатуу зүйлийг цохих буюу хугалж хагалахад тас гэх дуу чимээ гарах б.ихэд хүйтрэх), модны мөчир тас хийх (хуурай модны мөчир хугарах дуу), буун дуу тас хийх (буун дуу гэнэт гарах), тас хийм хүйтэн (маш хүйтэн).
шол [дуу чимээ дуурайсан үг] шингэн юмны дусах, гоожиход гарах дуу чимээ шол шол хийх (шингэн юмны байн байн дусах, гоожих).
шун [дуу чимээ дуурайсан үг] огцом гарах дуу чимээ шун шун хийх (юмны шун гэсэн дуу чимээ үргэлжлэн гарах), сум шун шун хийх (сумны исгэрэх мэт дуу чимээ үргэлжлэн гарах).
яг [дуу чимээ дуурайсан үг] юмны чанга тусах дуу чи мээ яг хийлгэх (нэлээд чанга унагаах, мөргүүлэх, цохиулах), яг хийх (юманд чанга хүрэх, тулахад дуу чимээ гарах), яг хийтэл мөргөх (юмыг яг хийх чимээ гарган хүчтэй мөргөх, тулах).
ян [дуу чимээ дуурайсан үг] төмөр зэрэг хатуу зүйлийн дуугарах дуу чимээ ян ян хийх (а.хүний үргэлж үглэн янших б.нохой үргэлж хуцах в.чихэнд хангинам дуу чимээ), ян дан (чихэнд хангинах дуу чимээ), ян ин (ялаа батгана зэрэг амьтны нисэхэд дуугарах дуу чимээ), ян хан хийх (нимгэн төмөрлөг зүйлийн доргих, цохих зэрэгт дуу чимээ байн байн гарах).
янцаг [дуу чимээ дуурайсан үг] хүн, амьтны дүлэх мэт амьсгалах (дуу чимээ дуурайсан үг)
яр [дуу чимээ дуурайсан үг] нохойн ярдаглан хуцах, хүмүүсийн маргалдах зэрэгт гарах дуу чимээ яр хийх (а.зарим юмны унаж хэмхрэхэд гарах чимээ б.зарим амьтны хахир дуу чимээ в.хүний хэвцэглэн хэдэрлэн эсэргүүцэх), нохой яр хийх (нохой уурсан архирах, хуцах), яр яр хийх (а.нохойн ярдаглан хуцах б.(шилжсэн утга) хүний урдаас үг сөрөх, хэрэлдэх).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.
Зөвшөөрч байна Татгалзаж байна