Шинжлэх ухаан

дэлхий судлал [шинжлэх ухаан] (дэлхийн газар зүйн бүрхэвчийн ерөнхий зүй тогтлыг судалдаг ухаан), дэлхийн аварга (дэлхийн хэмжээнд зохиогдсон албан ёсны тэмцээн, уралдаанд түрүүлэгч, дэлхийн аварга цомыг хүртэгч), дэлхийн банк (санхүүгийн нэр томьёо) (дэлхийн буурай хөгжилтэй орнуудад тусалдаг олон улсын санхүүгийн байгууллага), дэлхийн бөмбөрцөг (одон орон судлал) (нарны аймгийн дотроос гуравдугаарх гараг), дэлхийн бүслүүр (экватор), дэлхийн гадарга (дэлхийн өнгөн хөрс), дэлхийн дайн (олон улс орныг хамарсан дайн), дэлхийн дагуул (одон орон судлал) (сар), дэлхийн татах хүч (дэлхийн хүндийн хүч), дэлхийн тойрог зам (сансарын нэр томьёо) (дэлхийн тэнхлэгээ эргэх даялал зам), дэлхийн туйл (дэлхийн өмнө, умар соронзон туйл), дэлхийн хүйс (дэлхийн гадаргын төв хэсэг), дэлхийн цардас (газрын өнгөн талын хатуу давхарга), дэлхийн цөм (дэлхийн бөмбөрцгийн төв хэсэг), дэлхийн шим мандал (амьдрал тэтгэгч үржил шимт хэсэг), дэлхийн эргэлт (цагийн зүүний эсрэг чиглэлээр дэлхий тэнхлэгээ эргэх), дэлхийн эргэх хурд (дэлхий тэнхлэгээ тойрох тогтмол хурд), алаг дэлхий (энэ ертөнц), алтан дэлхий (алаг дэлхий), хүж дэлхий (бүх дэлхий), эх дэлхий (манай гараг), байгаль дэлхий (хоршоо үг) (дэлхий ертөнц), бөмбөрцөг дэлхий (хоршоо үг) (хүн төрөлхтний оршин амьдарч буй гараг), газар дэлхий (хоршоо үг) (эх дэлхий), дэлхий ертөнц (хоршоо үг) (алаг дэлхий), орчлон дэлхий (хоршоо үг) (сансар, сав шим ертөнц), тив
угсаатны зүй [шинжлэх ухаан] (дэлхийн ард түмний овог, аймаг, ястан, үндэстэн бүрийн гарваль, утга соёлыг цогцолбор аргаар судалдаг ухаан), угсаатны зүйн хэл шинжлэл (хэл болон угсаатны зүйн хүчин зүйлийн (хараал.)г судалдаг хэл шинжлэлийн салбар), угсаатны зүйч (угсаатны зүйг судлах хүн), угсаатны нийтлэг (хүний нийгмийн түүхийн хөгжлийн үйл явцад бүрэлдэн үүсэж тогтсон хүмүүсийн тогтвортой нэгдэл. энэ нь аймаг ястан, үндэстний хэлбэрээр илэрдэг), угсаатны соёл (нэг угсаатны бусад угсаатан, ястнаас ялгагдах соёлын өвөрмөц онцлог), угсаатны түүх (тухайн угсаатны үүсэн бүрэлдэхээс эхлэн эдүгээ хүртэл үргэлжилсэн түүхийг угсаатны зүйн талаас судлах), монгол угсаатан (монгол гаралтай хүмүүс, монгол цустай хүмүүс), үндэстэн угсаатан (хоршоо үг) (гарал үүсэл, хэл соёл нэг хүмүүс) хуучир. хаад ноёд, язгуурт(ангийн нэр томьёо)
хэлбэр судлал [шинжлэх ухаан] (бүтэц, зүй тогтлыг судалдаг ухаан), хэл зүйн хэлбэр (хэл зүйн утга агуулах хэл зүйн аргын нэгдэл).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.