Үйл үг

аавархах [үйл үг] аавын овор гаргах, аав мэт аашлах аавархах зантай (аав мэт зантай, аав хүн шиг аашилдаг зантай).
аагалах [үйл үг] үр тариаг цайруулан, хэвэг, хальс зэргээс нь ялган цэвэрлэх будаа аагалах (будааг цайруулан цэвэрлэх).
аагархах [үйл үг] хүчиндээ эрдэх аагархах дуртай (хүчиндээ эрдэх, омогших зантай).
аагаших [үйл үг] амуу будааны аага хальсыг ялгах, цэвэрлэх.
аагашрах [үйл үг] амуу будаа аагаших.
ааггүйдэх [үйл үг] хэтэрхий ааггүй болох, ааг амт нь нэлээд сул учир тохиромжгүй болох нэрмэл ааггүйдэх (нэрмэл архи сул гарах), цай ааггүйдэх (цай сайн идээшээгүй байх).
ааггүйдэх [үйл үг] хэтэрхий даац муутай болох.
ааггүйтэх [үйл үг] ааггүй болох.
аагжих [үйл үг] ааг чадал нь нэмэгдэх, хүч тамир, чадал тэнхээ нь нэмэгдэх хүч тамир нь аагжих (хүч тамир нь нэмэгдэх).
аагжих [үйл үг] аагтай болох, ааг амт улам орох цай аагжих (цай идээших).
аагих [үйл үг] ханхлах, үнэртэх амнаас нь архи аагих (амнаас нь архи үнэртэх).
аагих [үйл үг] нарны илч их болох ихэд халууцсанаас сэтгэл тавгүй болох аагиж ядрах (халууцаж ядрах).
ааглах [үйл үг] сүх, хутга зэрэг мэсийн зүйлийг ааганд нь хүртэл юманд шигтгэх.
ааглах [үйл үг] давчуу зай завсарт тээглэн тогтох, хавчуулагдах хаданд ааглах (хаданд тээглэх).
ааглах [үйл үг] хурах, шавах, бөөгнөрөх тэмээ ааглах (тэмээ багшрах).
ааглах [үйл үг] илжиг, луус зэрэг амьтны бархирах.
ааглах [үйл үг] ямар нэг юмыг давж дийлэх, давамгайлах бяраар ааглах (бяраар давамгайлах) (шилжсэн утга) дарлах, дээрэнгүй байдал гаргах (шилжсэн утга) хийх, үйлдэх юмны хялбаргүй бэрх, хэр чадлаас хэтрэх.
ааглуудах [үйл үг] хэтэрхий ааглуу аашлах, хүч тэнхээ, сүрээр бусдаас илт давуу байх хүчээр ааглуудах (хүчээр давуу байх).
аагших [үйл үг] ид чадлаар давамгайлах, хэтэрхий эрдэх биеэ ихэд бодон аагших (эр чадалдаа хэтэрхий эрдэх).
аагших [үйл үг] ааг нь улмаар нэмэгдэх, ихдэх, өтгөрөх цай аагших (цай аагтай болох).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.