Зурхай судлал, зурхайн ухаан

авга [зурхай судлал, зурхайн ухаан] тэнгэрийн бүслүүрт орших, оёдлын хэнгэрэг гэдэг гялгар одоор голлосон одны ордын (нэр үг)
авизий [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг матрын ордны таван од, монголоор дуулагч өнчин од, яруу эгшигт од энэтхэгийн зуны эцэс сар, цагийн хүрднээ зуны дунд сар, хятад, төвдийн намрын эхэн бичин сар, монголын долдугаар сар.
ага [зурхай судлал, зурхайн ухаан] нумын ордны нэгэн од.
ануурад [зурхай судлал, зурхайн ухаан] хилэнцийн ордын дөрвөн одны (нэр үг)
ардир [зурхай судлал, зурхайн ухаан] тэнгэрийн төвшиний цагаргийн шадар бүхий хамтдахын ордын гялбалзсан гурван од хэрцгий охин тэнгэр.
аслис [зурхай судлал, зурхайн ухаан] тэнгэрийн бүслүүрийг огтлон орших угсаагийн хүн ордын найман одны (нэр үг)
ашдын од [зурхай судлал, зурхайн ухаан] (биеэсээ илч, гэрэл гаргадаг нар, хэдрэг зэрэг одон ертөнц).
ашуувани [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг, шийдмийн гурван од, дайсан дарагч одон цагийн хүрднээ намрын эхэн сар хятад төвдийн нохой сар монголын есдүгээр сар.
баатар [зурхай судлал, зурхайн ухаан] нэгэн жарны арван долоодахь жилийн нэр тийн дарагч. баатар (нэр үг)уран зох. зохиолын гол дүр зохиолын баатар (зохиолын дүр), өгүүллэгийн баатар (өгүүллэгийн дүр).
барани [зурхай судлал, зурхайн ухаан] санчирын харьяат долоон одны гэрийн гуравдугаар гоё хүүхэн.
баясал [зурхай судлал, зурхайн ухаан] дорд хоёр зурхай, ерөөсөн дээд нэг зурхай хос хүллийн нэр баяслын дээр
бо [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн хорин найман одны арван нэгдэх одны (нэр үг)
бод [зурхай судлал, зурхайн ухаан] бие, бодос таван махбод (ус, гал, мод, төмөр, шороон махбод), таван махбодыг
брани [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн хорин найман одны нэг.
бурвасад [зурхай судлал, зурхайн ухаан] хонин сарын ёгт нэр ариун сэрэхүй сарны хорин найман одны арван есдүгээр одны нэр суулга од.
буулгал [зурхай судлал, зурхайн ухаан] баяслын дээр хөдлөл давхацсан хүллийн (нэр үг)
бүрвабадирабад [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг энэтхэгийн намрын эхэн сар, цагийн хүрднээ зуны адаг сар, хятад төвдийн намрын дундад тахиа сар, монголын наймдугаар сар.
бүрвабалгүни [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг бага морь од.
бүрвасэд [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг суулга од энэтхэгийн зуны дундад сар, цагийн хүрднээ зуны эхэн сар, хятад төвдийн хонин сар, монголын зургадугаар сар.
бүрнавас [зурхай судлал, зурхайн ухаан] сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг өглөгт охин од.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.