Цэргийн нэр томьёо

ахлах дэслэгч [цэргийн нэр томьёо] (цэргийн даргын гуравдахь цол, уг цол эзэмшигч хүн), ахлах сургууль (р ангийн сурагчидтай гүнзгийрүүлсэн тусгай программаар хичээллэх сургууль), ахлах түрүүч (цэргийн нэр томьёо) (ахлагч, түрүүч нарын завсрын цол, уг цол эзэмшигч хүн), ахлах захлах (хоршоо үг) (удирдах тэргүүлэх).
байлдагч [цэргийн нэр томьёо] хугацаат албаны цэрэг жагсаалын цэрэг байлдагч болох (жагсаалын цэрэг болох), байлдагчийн чадвар (жагсаалын цэргийн чадвар).
батальон [цэргийн нэр томьёо] хэд хэдэн сумангаас бүрэлдсэн цэргийн анги суман цэрэг танкийн батальон (танкийн анги), нисэхийн батальон (цэргийн нисэх хүчний анги).
бух [цэргийн нэр томьёо] цэргийн ангийн бүлэг цэрэг дайны төхөөрөмж.
гарнизон [цэргийн нэр томьёо] хамгаалалтын цэргийн анги гарнизоны дарга, цэргийн гарнизон (хамгаалалтын цэргийн анги).
генерал [цэргийн нэр томьёо] армийн удирдах дээд бүрэлдэхүүний хүмүүст олгодог цэргийн цол мөн цолыг хүртсэн хүн.
дайчилгаа [цэргийн нэр томьёо] зэвсэгт хүчин, эдийн засаг, төрийн бусад аппаратыг байлдааны цагийн байдалд шилжүүлэх цогцолбор арга хэмжээ, дайчлага дайчилгааны бэлэн байдал (улс орны зэвсэгт хүчин, эдийн засаг, хүн ам, тайван цагийн байдлаас дайны байдалд шилжих бэлтгэлийн хангалт).
дивиз [цэргийн нэр томьёо] хэд хэдэн хорооноос бүрэлдсэн цэргийн нэгтгэл анги морьт дивиз (морин цэргийн нэгтгэл анги), моторт дивиз (цэргийн техникжсэн нэгтгэл анги), их бууны дивиз (их бууны томоохон нэгтгэл анги), дивиз командлагч (дивизийн ерөнхий захирагч), танкийн дивиз (танкийн нэгтгэл анги).
дивизион [цэргийн нэр томьёо] их буу, морьт цэрэг, хуягт танкийн цэргийн салбар их бууны дивизион (их бууны салбар анги), хуягт танкийн дивизион (хуягт танкийн анги) нэг төрлийн хөлөг онгоц бүхий
дуран [цэргийн нэр томьёо] (нуувч, блиндаж гэх мэт далдлалт, танк, шумбагч завь дотроос хяналт хийдэг дуран харааны багаж), өнгөлөн далдлалт (а.юмны гадаргууг өнгөлөн хучих б.(цэргийн нэр томьёо) өнгөц үзэгдэх зүйлээр хууран далдлах цэргийн тактик).
дэслэгч [цэргийн нэр томьёо] цэрэг, цагдаагийн офицерийн нэг зүйл цол, ахлах дэслэгчээс доор, бага дэслэгчээс дээрх цол ахлах дэслэгч (офицерийн гуравдугаар цол), бага дэслэгч (офицерийн анхны цол), дэслэгч генерал (генералын бага цол).
казарм [цэргийн нэр томьёо] цэргийн хуаран, цэргийн байр.
китель [цэргийн нэр томьёо] босоо захтай, өрөөсөн энгэртээ товчтой цэргийн дүрэмт гадуур цамц далайчны китель (далайчны дүрэмт хувцас), цэргийн китель (цэргийн дүрэмт хувцас).
командлагч [цэргийн нэр томьёо] цэргийн удирдах дарга захирагч ангийн командлагч (ангийн дарга), армийн командлагч (армийн захирагч), цэргийн командлагч (цэргийн захирагч).
командлал [цэргийн нэр томьёо] командлах үйлийн нэр цэргийг захирах удирдлага армийн командлал (армийн удирдлага).
командлах [цэргийн нэр томьёо] захирах, тушаах, команд өгөх командлан тушаах (захиран тушаах) даргалах, захирах цуваа командлах (цуваа захирах).
комендант [цэргийн нэр томьёо] цайз, бэхэлсэн муж нутгийн бүх цэргийн захирал гарнизоны болон харуулын алба зөв явагдаж байгаад хяналт тавих болон цэргийн албан хаагчдаас олон нийтийн газар сахих сахилгад хяналт тавих цэргийн дарга гарнизоны комендант (гарнизоны захиргаа, удирдлагын газар), хотын комендант (хотын цэргийн захиргааны газар) цэргийн албан хаагчдын шилжилт, цэргийн ачаа хэрэгслийг зөв зохистой тээж байгаа эсэхийг хянаж шалгах, мэдээлэх хүн нийтийн байрын аж ахуйн эрхлэгч оюутны байрын комендант (оюутны байрны эрхлэгч).
легион [цэргийн нэр томьёо] ромын цэргийн анги нэгж хүнд легион (хүнд цэрэг, хуяг дуулгаар өвч зэвсэглэнэ).
марш [цэргийн нэр томьёо] цэргийн аялал морин марш (морин цэргийн аялал), явган марш (унаа хөсөг хэрэглэлгүйгээр явган аялах нь) яв алх гэсэн цэргийн тушаал.
маршал [цэргийн нэр томьёо] цэргийн даргын дээд цол, өрлөг жанжин маршал болох (өрлөг жанжин цол хүртэх), маршалын тушаал (өрлөг жанжны тушаал).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.