Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Дулааны эрчим хүчний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх,Цахилгаан, дулааны шугам хоолойн засвар, угсралт,Цахилгаан, шугам хоолой, дулааны угсралт, засвар үйлчилгээ,Цахилгааны тоног төхөөрөмжийн худалдаа, үйлчилгээ
  Бүртгүүлсэн
  2014-02-25
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 17-р хороо, 1-р хороолол 228 өнөр х/лын гудамж
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 70123545,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  1
  Хасагдсан
  2
  Илгээгдсэн
  5
  Хасагдсан
  6
  Илгээгдсэн
  7
  Хасагдсан
  9
  Илгээгдсэн
  12
  Илгээгдсэн
  16
  Илгээгдсэн
  19
  Илгээгдсэн
  24
  Хасагдсан
  27
  Хасагдсан
  28
  Хасагдсан
  29
  Илгээгдсэн
  34
  Хасагдсан
  36
  Шалгарсан
  41
  Шалгарсан
  42
  Шалгарсан
  47
  Хасагдсан
  48
  Шалгарсан
  50
  Шалгарсан
  51
  Хасагдсан
  54
  Шалгарсан
  59
  Хасагдсан
  63
  Шалгарсан
  67
  Хасагдсан
  69
  Шалгарсан
  70
  Шалгарсан
  73
  Шалгарсан
  75
  Илгээгдсэн
  78
  Шалгарсан
  79
  Шалгарсан
  85
  Илгээгдсэн
  95
  Илгээгдсэн
  98
  Илгээгдсэн
  101
  Илгээгдсэн
  103
  Шалгарсан
  107
  Шалгарсан
  109
  Илгээгдсэн
  110
  Илгээгдсэн
  111
  Илгээгдсэн
  116
  Шалгарсан
  118
  Хасагдсан
  125
  Хасагдсан
  133
  Хасагдсан
  134
  Илгээгдсэн
  137
  Хасагдсан
  142
  Хасагдсан
  143
  Хасагдсан
  147
  Хасагдсан
  148
  Хасагдсан
  159
  Илгээгдсэн
  171
  Илгээгдсэн
  175
  Хасагдсан
  177
  Илгээгдсэн
  179
  Илгээгдсэн
  180
  Илгээгдсэн
  181
  Илгээгдсэн
  183
  Хасагдсан
  184
  Хасагдсан
  185
  Илгээгдсэн
  186
  Илгээгдсэн
  188
  Шалгарсан
  189
  Хасагдсан
  194
  Шалгарсан
  197
  Хасагдсан
  198
  Хасагдсан
  201
  Хасагдсан