Нээлттэй өгөгдлийн хайлтын систем гэж юу вэ?

  “Нээлттэй Нийгэм Форум” санаачлан төрийн таван байгууллагын нээлттэй, цахим мэдээллийг НЭГ ХАЙЛТЫН СИСТЕМД орууллаа.

  Мэдээлэл, мэдлэгтэй иргэд хариуцлагыг шаардаж, эрхээ эдлэх чадвартай болдог гэдэгт бид итгэдэг. Иймд хариуцлагатай, ил тод, сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд үнэн, бодит мэдээллийн сурвалж шаардлагатай байна. Энэхүү хайлтын систем нь анхдагч эх сурвалжийн мэдээллийг засваргүй, ашиглахад хялбар, хүртээмжтэй байдлаар нэгтгэснээрээ онцлог.

  Нээлттэй өгөгдлийн системд өнөөдрийн байдлаар дараах мэдээллийг нэгтгээд байна. Үүнд:
  - төрийн албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
  - төрийн худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл
  - уул уурхайн лицензийн эзэмшигчийн мэдээлэл
  - хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл
  - сонгуулийн нэр дэвшигч, үр дүнгийн мэдээлэл

  Энэхүү өгөдлийн сан нь иргэд, залуучуудын утга учиртай, идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулаасай гэсэн үүднээс бид жишиг дүн шинжилгээ, зурагт хуудсуудыг байршуулж байна. Хайлтын системээ төгөлдөржүүлэхэд санал, туршлагаа бидэнд ирүүлэхийг эрхэм зочин танаас хичээнгүйлэн хүсье.