Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн кабель (ДЦС4/201901171)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  325,779,412₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн кабель
  294,680,540₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн кабель
  309,007,950₮
  Илгээгдсэн
  3
  Төрөл бүрийн кабель
  278,008,300₮
  Илгээгдсэн
  4
  Төрөл бүрийн кабель
  283,499,095₮
  Илгээгдсэн