Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Нам даралтын хаалт (ДЦС4/201901137)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  301,349,777₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Нам даралтын хаалт
  239,000,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Нам даралтын хаалт
  249,698,900₮
  Илгээгдсэн
  3
  Нам даралтын хаалт
  277,731,880₮
  Илгээгдсэн
  4
  Нам даралтын хаалт
  238,427,600₮
  Илгээгдсэн
  5
  Нам даралтын хаалт
  259,509,000₮
  Илгээгдсэн