Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг (ДЦС4/201710492)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  380,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг
  284,196,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг
  378,978,350₮
  Илгээгдсэн
  3
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг
  36,984,989,769₮
  Илгээгдсэн
  4
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг
  338,000,000₮
  Илгээгдсэн
  5
  Төрөл бүрийн хаалт, сэлбэг
  286,688,600₮
  Илгээгдсэн