Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  r-"ДЦС-4"ТӨХК-ий Баббит Б83 нийлүүлэх (r-ЭО-06/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  r-"ДЦС-4"ТӨХК-ий Баббит Б83 нийлүүлэх
  192,600₮
  Шалгарсан
  2
  r-"ДЦС-4"ТӨХК-ий Баббит Б83 нийлүүлэх
  197,500₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр