Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн паронит (ДЦС4/201801032)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  79,320,120₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн паронит
  62,279,100₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Төрөл бүрийн паронит
  33,110,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Төрөл бүрийн паронит
  40,950,800₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.