Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель (ДЦС4/201700022)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  210,596,888₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель
  210,000,000₮
  Хасагдсан
  барааны техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй
  2
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель
  192,504,417₮
  Хасагдсан
  харьцуулсан үнээр 2-рт
  3
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель
  191,884,800₮
  Хасагдсан
  чанар сатандартын шаардлага хангаагүй
  4
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель
  208,852,875₮
  Хасагдсан
  харьцуулсан үнээр 3-рт
  5
  6/0.4кВ тэжээлийн кабель
  172,565,976₮
  Шалгарсан