Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  220 кВ-ын трансформаторын өндөр хүчдэлийн оруулга (ДЦС4/201710475)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  250,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  220 кВ-ын трансформаторын өндөр хүчдэлийн оруулга
  212,500,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  220 кВ-ын трансформаторын өндөр хүчдэлийн оруулга
  187,999,900₮
  Илгээгдсэн
  3
  220 кВ-ын трансформаторын өндөр хүчдэлийн оруулга
  169,840,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  220 кВ-ын трансформаторын өндөр хүчдэлийн оруулга
  248,078,785₮
  Илгээгдсэн