Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд (ДЦС4/201700018)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  187,239,332₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  178,199,513₮
  Хасагдсан
  үнийн саналаар
  2
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  187,283,938₮
  Хасагдсан
  захиргааны шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй
  3
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  149,536,300₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн
  4
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  158,180,000₮
  Хасагдсан
  үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл ирүүлээгүй
  5
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  155,642,000₮
  Хасагдсан
  туршлагын мэдээлэл хангалтгүй
  6
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  185,848,102₮
  Хасагдсан
  үнийн саналаар дараагийн байрт
  7
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  146,453,890₮
  Хасагдсан
  гэрээний үүргээ биелүүлдэггүй
  8
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  145,510,560₮
  Хасагдсан
  барааны нэр зөрүүтэй, үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл орчуулаагүй
  9
  Хурц уурын өндөр даралтын вентилүүд
  214,988,246₮
  Хасагдсан
  төсөвт өртөг хэтэрсэн