Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4"ТӨХК-ий Төрөл бүрийн насос,түүний сэлбэг нийлүүлэх (НТШ-18/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  536,965,340₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн насос, түүний сэлбэг
  449,710,500₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  Төрөл бүрийн насос, түүний сэлбэг
  464,464,000₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  3
  Төрөл бүрийн насос, түүний сэлбэг
  499,248,750₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр