Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Барилга угсралт,Гадаад худалдаа,Дэд бүтэц
  Бүртгүүлсэн
  2017-03-15
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 12-р хороо, 0
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 99113810,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  9
  Илгээгдсэн
  12
  Хасагдсан
  26
  Хасагдсан
  33
  Шалгарсан
  36
  Хасагдсан
  43
  Илгээгдсэн
  49
  Илгээгдсэн
  64
  Шалгарсан
  83
  Илгээгдсэн
  84
  Шалгарсан