Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үнсний III шугамын засвар (ДЦС4/201901035)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  178,771,095₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үнсний III шугамын засвар
  148,266,743₮
  Илгээгдсэн
  2
  Үнсний III шугамын засвар
  138,327,320₮
  Илгээгдсэн
  3
  Үнсний III шугамын засвар
  155,142,659₮
  Илгээгдсэн