Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба (ДЦС4/201603310)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  537,823,300₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  389,128,141₮
  Хасагдсан
  техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй
  2
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  360,974,930₮
  Хасагдсан
  хуулийн 27.4 -ийн дагуу шаардлагад нийцээгүй
  3
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  450,166,500₮
  Хасагдсан
  санал болгосон үнэ өндөр
  4
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  433,734,156₮
  Хасагдсан
  хуулийн 27.4 -ийн дагуу шаардлагад нийцээгүй
  5
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  405,477,996₮
  Хасагдсан
  хуулийн 27.4 -ийн дагуу шаардлагад нийцээгүй
  6
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  275,866,175₮
  Хасагдсан
  техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй
  7
  ТУ-тай труба өндөр даралтын халах труба
  596,907,080₮
  Хасагдсан
  техникийн тодорхойлолт шаардлага хангаагүй