Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Лист,цувимал төмөр (МС-01)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Тусламж
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  300,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Лист,цувимал төмөр
  310,000,000₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  Лист,цувимал төмөр
  340,785,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  3
  Лист,цувимал төмөр
  319,371,066₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  4
  Лист,цувимал төмөр
  339,062,090₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  5
  Лист,цувимал төмөр
  28,962,925,896₮
  Шалгарсан