Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн хар ган лист (ДЦС4/201801041)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  300,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  28,831,379,148₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  297,998,701₮
  Илгээгдсэн
  3
  Төрөл бүрийн хар ган лист
  282,317,837₮
  Илгээгдсэн