Бие бүтэц, анатоми

чамархай [бие бүтэц, анатоми] духны хоёр хажуу тал чамархай дээрээ сорвитой (духныхаа хажуу талд мэнгэтэй).
шаант [бие бүтэц, анатоми] дунд чөмөгний доор залгалдан орших, шагайт чөмөг шаант бариулах хуучир. (хүргэн хүүгээрээ шаант чөмөгний шагайг хуруугаар мулт даруулж эр чадлыг нь шалгадаг байсан, гэрлэх ёслолын уламжлалт зан үйл), шаант чөмөг (дунд чөмөгний доорх шагайт чөмөг), хонт шаант гудрах хуучир. (өндөр насалж, дайны хөл гүйцэх тэнхэлгүй болсон өвөг эцэг нь, бусдад тээр болохгүйн тул буян мөр хөөх сэтгэлийн үүднээс, ач хүүгээрээ ам руугаа сүүл чихүүлж, хойноос нь хонд шаантаар гудруулдаг байсан эртний ёс заншил).
шуу [бие бүтэц, анатоми] хүний гарын тохойноос сарвуу хүртэлх хэсэг гарын шуу (гарын бугуй), шуунаас нь барих (бугуйнаас нь барих).
эрхтэн [бие бүтэц, анатоми] хүн амьтны мөч, гишүүн мэтийн бие махбод таван эрхтэн (бие, нүд, чих, хэл, хамар), хүрэлцэх эрхтэн (бие), үзэх эрхтэн (нүд), сонсох эрхтэн (чих), амтлах эрхтэн (хэл), үнэрлэх эрхтэн (хамар), эрхтний гар (ургамал судлал) (гаднах өнгө нь шар, доторх нь цагаан, үзүүр этгээд нь зангидсан гар мэт нэгэн зүйл жимс, эмнэлэгт хэрэглэнэ ванлаг).
ээрцэг [бие бүтэц, анатоми] хүн, амьтны сүүж, дунд чөмөг хоёрын нийлсэн үе ээрцэг салах (гэмтэл бэртлээс болж сүүж, дунд чөмөг хоёр салах).

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.