Бөө мөргөл

нолго [бөө мөргөл] бөө нарын ташаандаа зүүж сэжин дуугаргах төмөр хонгио.
нядгалах [бөө мөргөл] удган бөөгийн бөөлөх.
нядган [бөө мөргөл] удган (бөө мөргөл)
онго [бөө мөргөл] бөөгийн эзэд шүтээн, онгон онго мал (дархалж сэтэрлэсэн мал) бөөгийн шүтээн болон элдэв хэрэгслийг хадгалж байх хөвөө, мухлаг тэрэг зэрэг.
оргой [бөө мөргөл] бөө нар онгон урихдаа өмсдөг янз бүрийн зүйлээр чимэглэсэн малгай оргойт бөө (тайж урихдаа өмсдөг малгайтай бөө).
сорви [бөө мөргөл] бөө удгадын хэрэглэдэг таяг.
тамлал бөөгийн тамлал [бөө мөргөл] (бөөгийн онгод орж тамлах зан үйл хийх нь).
тамлах [бөө мөргөл] онгод бөөгийн биед оршиж, хүн байх үеийнхээ зовлон зүдгүүрийг халаглан тоочих юмуу эсвэл ид чадалтай бөө байсан тухайгаа бахархан өгүүлэх, амандаа дүднэх.
туух [бөө мөргөл] үзэмчин бөөгийн өмдөн дээгүүр өмсөх гуявч болон өвдгөвч.
туух [бөө мөргөл] бөөгийн увдисыг сурахад олноор цуглаж хашгиралдан онгод оруулах.
туушуу [бөө мөргөл] үзэмчин бөөгийн өвдгөвч, туух.
удгалах [бөө мөргөл] удган бөөлөх.
удган [бөө мөргөл] эм бөө бөө удган (хоршоо үг) (а.монголчуудын тэнгэрийг шүтэх шүтлэгийн эр, эм бөө б.эр бөө).
үрбэлгэ [бөө мөргөл] буриад бөөгийн өмсгөл.
холбогодох [бөө мөргөл] холбого гүйлгэх.
хэц [бөө мөргөл] бөө нарын хэрэглэдэг бүрээстэй тал хэнгэрэг бөөгийн хэц (бөөгийн тал хэнгэрэг).
чирвага [бөө мөргөл] бөөгийн чимэг заслын нэгэн з(үйл үг)
эгжиглэх [бөө мөргөл] бөө хүн цаасан зоосонд гиншин шивших, ямар нэг зүйлийг огцом аялгуулан ярих, унших.
эмгэлж [бөө мөргөл] бөөгийн шашны ёсонд гаднаас гэрт оруулах түүхий идээний цээрийг тайлахаар хаалга үүдэнд өлгөдөг дүрс.

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.