Үндсэн мэдээлэл

Шинэчлэгдсэн огноо
2024-02-22
Нэр
Монголзам групп
Хэлбэр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрөл
Ашгийн төлөө
Регистер
5411858
Үүсгэн байгуулагдсан
2010-10-05
Хаяг
Улаанбаатар, Баянзүрх, 15-р хороо, 13 хороолол, 39, 12
Хувь ззэмшил

Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол
Батмөнх Цогтсэргэлэн
2014-12-19
2
Иргэн
Монгол
Гөлгөө Эрдэнэцогт
2014-12-19
3
Иргэн
Монгол
Үржин Батмөнх
2014-12-19
Удирдах албан тушаалтан

Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Захирал
Монгол Улс
Үржин Батмөнх
2014-12-19
Үйл ажиллагаа

Дугаар Үйл ажиллагааны код, тайлбар Огноо
1 4721 - Хүнсний дэлгүүр 2010-10-05
2 0125 - Чацаргана, хүнсний ногоо тариалах 2010-10-05
3 5610 - Цайны газар / - / 2010-10-05
4 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа 2022-03-31
5 43300 - Барилгын засвар хийх 2022-03-31
6 42100 - Авто замын байгууламж барих үйл ажиллагаа /2022.03.14 - 2025.03.14/ 2022-03-31
Эцсийн өмчлөгч

Дугаар Ангилал Нэр Бүртгэсэн
1 Иргэн Үржин Батмөнх 2020-12-24
Оролцсон тендер

Дугаар
Нэр
Төлөв

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.