Үндсэн мэдээлэл

Шинэчлэгдсэн огноо
2024-01-25
Нэр
Тэгшхан
Хэлбэр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Төрөл
Ашгийн төлөө
Регистер
2051273
Үүсгэн байгуулагдсан
2005-10-13
Хаяг
Дархан-Уул, Дархан, 18-р баг, Малчин, хөтөл 11, 1130
Хувь ззэмшил

Д/д
Төрөл
Улс
Нэр
Огноо
1
Иргэн
Монгол
Алтансүх Батсуурь
2016-02-03
Удирдах албан тушаалтан

Д/д
Албан тушаал
Улс
Нэр
Огноо
1
Захирал
Монгол Улс
Алтансүх Батсуурь
2008-01-23
2023-03-23 өөрчлөлт

Хаяг: Дархан-Уул, Дархан, 6-р баг, 6 тоот - Дархан-Уул, Дархан, 18-р баг, Малчин, хөтөл 11, 1130
Үйл ажиллагаа

Дугаар Үйл ажиллагааны код, тайлбар Огноо
1 2394 - Тоосгоны үйлдвэрлэл 2005-10-13
2 0150 - Газар тариалан 2016-02-03
3 41000 - Барилга угсралт /2018.09.11 - 2023.09.11/ 2023-02-10
4 43300 - Барилгыг дуусгах шатны үйл ажиллагаа 2023-02-10
5 10800 - Малын тэжээл үйлдвэрлэл 2023-02-10
6 08100 - Түгээмэл тархацтай ашигт малталын олборлолт /2020.10.14 - 2035.10.14/ 2023-02-10
7 46100 - Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа 2023-02-10
8 7490 - Ашигт малтмалын хайгуул хийх /2007.01.29 - 2037.01.29/ 2023-02-10
Эцсийн өмчлөгч

Дугаар Ангилал Нэр Бүртгэсэн
1 Иргэн Алтансүх Батсуурь 2020-10-22
Оролцсон тендер

Мэдээлэл байхгүй.

Уул уурхайн лиценз

Дугаар
Нэр
Код
Ангилал
Ангилал
1
MV-45000033 (ДА-001А)
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Хүчин төгөлдөр
2
XV-45000008 (ДА-0006Х)
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Хүчин төгөлдөр
3
MV-001804
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Хүчин төгөлдөр

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.