Үндсэн мэдээлэл


Овог
Мягмарцэрэн
Нэр
Даваатогтох
Байгууллага
Авлигатай тэмцэх газар
Албан тушаал
Албаны дарга (ТТ бусад)
Томилогдсон он
Тайлант он
2021
Нийт орлого
96,208,000₮
Гэр бүлийн орлого
15,992,000₮
Амины орон сууц: /тоогоор/
0
Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
1
Зуслангийн байшин: /тоогоор/
0
Хашаа байшин: /тоогоор/
0
Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
0
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
0
Оффис: /тоогоор/
0
Ферм: /тоогоор/
0
Гэр: /тоогоор/
0
Авто зогсоол: /тоогоор/
1
Авто граж: /тоогоор/
0
Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
0
Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
380,000,000₮
Тээврийн хэрэгсэл:
Суудлын жижиг машин,Lexus, HS 200- 1,Том оврын ачааны машин,Kamaz, QXPW4C8- 1
Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
102,000,000₮
Мал, аж ахуй:
Адуу-6
Мал, аж ахуй нийт дүн:
2,400,000₮
Газар:
Өмчлөх-220м2-1, Өмчлөх-700м2-1₮
Газар нийт дүн:
19,240,000₮
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
20,000,000₮
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
11,418,000₮
Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
0₮
Авлага нийт дүн:
60,000,000₮
Зээл:
төрийн банк
Зээл нийт дүн:
100,000,000₮
Хөрөнгө оруулалт:
(ш)
Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
0₮
Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.