Улаанбаатар ашигт малтмал тусгай зөвшөөрөл
Нийт: 93

Хадат бэл

Дугаар: XV-11000039 (15/R039) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гамма-Интернэшнл

Талбай: 3.78

Хадат бэл

Дугаар: MV-11000089 (18/M008) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гамма-Интернэшнл

Талбай: 25.21

Артолгод

Дугаар: XV-11000024 (15/R024) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэ хайрга, дай

Талбай: 28.73

Баруун

Дугаар: XV-11000009 (15/R009) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хишигт хөндий

Талбай: 115.26

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000015 (15/R015) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сепхеюс констра

Талбай: 299.2

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000059 (16/R054) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнхбилгүүн

Талбай: 51.23

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000017 (15/R017) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тэргүүр ХХК

Талбай: 154.85

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000055 (16/R050) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Макадамтрансфортейшн

Талбай: 39.02

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000014 (15/R014) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэжикстэйшин

Талбай: 50.43

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000063 (16/R058) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Анд интерест хаа

Талбай: 149.49

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000013 (15/R013) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гүүдпрожект

Талбай: 62.31

Баруун туруун

Дугаар: XV-11000067 (16/R062) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэд арт

Талбай: 25.01

Баян

Дугаар: XV-11000081 (16/R076) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лаймстоун

Талбай: 133.51

Баян тал

Дугаар: XV-11000075 (16/R070) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ката

Талбай: 161.54

Баянгийн их зам

Дугаар: MV-11000091 (18/М011) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Амьдралын илч ХХ

Талбай: 27.86

Баянголын ам

Дугаар: XV-11000056 (16/R051) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дүүрэн авдар групп

Талбай: 25.01

Богины хөтөл

Дугаар: XV-11000028 (15/R028) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Русьторг ХХК

Талбай: 387.24

Буянхорол

Дугаар: XV-11000065 (16/R060) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буянхорол

Талбай: 117.04

Бөхөг

Дугаар: XV-11000032 (15/R032) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гүүдпрожект

Талбай: 28.31

Бөхөг хайрга

Дугаар: XV-11000036 (15/R036) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бодьглобал

Талбай: 136.11

Гавьжийн шанд

Дугаар: XV-11000037 (15/R037) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: “Шижир од” ХХК

Талбай: 142.35

Гандан уул

Дугаар: XV-11000080 (16/R075) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тод майхан уул

Талбай: 37.65

Гандан уул

Дугаар: XV-11000076 (16/R071) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти ти си ай

Талбай: 102.33

Зуун мод

Дугаар: XV-11000078 (16/R073) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол мөнгө

Талбай: 10.71

Зуун мод

Дугаар: MV-11000097 (19/М014) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол мөнгө

Талбай: 18.25

Зүлэгтэй

Дугаар: XV-11000082 (16/R077) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Геоцацраг

Талбай: 370.67

Зүүн овоот

Дугаар: MV-11000088 (18/M007) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молор констракш

Талбай: 30.45

Зүүн овоот

Дугаар: XV-11000012 (15/R012) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молор констракш

Талбай: 23.21

Зүүн турууны ам

Дугаар: XV-11000045 (16/R040) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Севен майнинг

Талбай: 103.94

Зүүн турууны ам

Дугаар: XV-11000046 (16/R041) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсплазм

Талбай: 76.58

Зүүн турууны ам

Дугаар: XV-11000048 (16/R043) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ката

Талбай: 28.36

Зүүн түрүүн

Дугаар: XV-11000016 (15/R016) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи эс эн ди ХХК

Талбай: 71.59

Зүүн түрүүн

Дугаар: MV-11000043 (16/М001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи эс эн ди ХХК

Талбай: 112.27

Зүүн түрүүн

Дугаар: XV-11000018 (15/R018) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мааньт хараат

Талбай: 28.32

Зүүн түрүүний ам

Дугаар: XV-11000047 (16/R042) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ката

Талбай: 96.9

Зүүн хөндий

Дугаар: XV-11000020 (15/R020) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэрүүн ой

Талбай: 44.44

Майхан уулын өвөр

Дугаар: XV-11000070 (16/R065) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өнөрбулган хэрлэн

Талбай: 4.91

Майхан уулын өвөр

Дугаар: XV-11000071 (16/R066) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти ти эй эм энержи

Талбай: 7.24

Майхан уулын өвөр

Дугаар: MV-11000092 (18/М012) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Өнөрбулган хэрлэн

Талбай: 32.36

Майхан уулын өвөр

Дугаар: MV-11000098 (19/М015) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти ти эй эм энержи

Талбай: 24.42

Морин уул

Дугаар: MV-11000040 (16/M003) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Боржин зам ХХК

Талбай: 43.37

Морин уул

Дугаар: MV-11000042 (16/M002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аум алт ХХК

Талбай: 37.82

Нарийний тал

Дугаар: XV-11000073 (16/R068) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баян дэлгэрийн өвөр

Талбай: 62.25

Сондуулт

Дугаар: XV-11000023 (15/R023) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цээцээ-Импекс

Талбай: 39.57

Сондуулт

Дугаар: XV-11000100 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цээцээ-Импекс

Талбай: 9.06

Сондуулт

Дугаар: MV-11000099 (19/М017) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цээцээ-Импекс

Талбай: 54.26

Тахилт

Дугаар: XV-11000057 (16/R052) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алсрах мэлмий

Талбай: 107.23

Тахилт

Дугаар: XV-11000058 (16/R053) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэд арт

Талбай: 44.55

Ташгай

Дугаар: XV-11000035 (15/R035) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дүүрэнбаялаг ор

Талбай: 13.57

Ташгай

Дугаар: MV-11000093 (18/М009) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дүүрэнбаялаг ор

Талбай: 110.23

Ташгай

Дугаар: XV-11000094 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дүүрэнбаялаг ор

Талбай: 0.57

Ухаагийн адаг

Дугаар: XV-11000004 (15/R004) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Грандремикон

Талбай: 134.65

Хадат

Дугаар: XV-11000033 (15/R033) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эйч ти энд жи и Х

Талбай: 95.64

Хадат

Дугаар: MV-11000041 (16/М004) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Золзаяат гэрэл Х

Талбай: 95.31

Хайргат

Дугаар: XV-11000038 (15/R038) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лакширикристал

Талбай: 131.49

Хангай

Дугаар: XV-11000001 (15/R001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СДДГ

Талбай: 144.16

Хойд өвөр

Дугаар: MV-11000044 (16/М005) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молор трейд ХХК

Талбай: 68.93

Хяр

Дугаар: XV-11000069 (16/R064) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ката

Талбай: 26.97

Хөтөл

Дугаар: XV-11000027 (15/R027) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтан булаг эрдэ

Талбай: 382.74

Хөх хад

Дугаар: XV-11000061 (16/R056) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Авид ноён

Талбай: 77.94

Цагаан даваа

Дугаар: XV-11000072 (16/R067) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Адвансид солюшнс

Талбай: 128.51

Цагаан давааны урд

Дугаар: XV-11000068 (16/R063) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэсплазм

Талбай: 30.12

Цагаан овоо

Дугаар: XV-11000005 (15/R005) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ташгайн даваа

Талбай: 33.78

Цагаандаваа-1

Дугаар: XV-11000002 (15/R002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Рэд арт

Талбай: 26.29

Чулуут

Дугаар: XV-11000052 (16/R047) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болор майнинг

Талбай: 39.72

Чулуут

Дугаар: XV-11000066 (16/R061) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Вестерн индастриал саплай

Талбай: 36.62

Шаварт тал

Дугаар: XV-11000087 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Молцогт хайрхан

Талбай: 78.43

Шавартай

Дугаар: XV-11000079 (16/R074) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шилмэл хаус

Талбай: 51.7

Шанд уул

Дугаар: MV-11000090 (18/M010) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Просперити ресо

Талбай: 50.16

Шанд уул

Дугаар: XV-11000026 (15/R026) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Просперити ресо

Талбай: 41.77

Шандан толгой

Дугаар: MV-11000096 (НЗД-ын 2019.02.01-ни) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хурын шүүдэр ХХК

Талбай: 46.32

Шандан толгой

Дугаар: XV-11000029 (15/R029) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хурын шүүдэр ХХК

Талбай: 97.29

Шар хөв

Дугаар: XV-11000054 (16/R049) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дорноболд майнз

Талбай: 162.28

Шар хөвийн хоолой

Дугаар: XV-11000049 (16/R044) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Севен силвер

Талбай: 83.11

Шимт хөрс

Дугаар: XV-11000008 (15/R008) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ибээ ХХК

Талбай: 39.28

Элстэй

Дугаар: XV-11000003 (15/R003) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Анд интерест хаа

Талбай: 42.26

Элстэй

Дугаар: MV-11000095 (18/М013) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнх сонор трейд

Талбай: 99.65

Элстэй

Дугаар: XV-11000077 (16/R072) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Том харш

Талбай: 55.03

Элстэй

Дугаар: XV-11000083 (16/R078) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Оргил хаус

Талбай: 36.23

Элстэйн хөндий

Дугаар: XV-11000085 (16/R080) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнх консалтинг

Талбай: 199.9

Элстэйн хөндий

Дугаар: XV-11000086 (16/R081) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хос хайргат

Талбай: 26.67

Элсэн тасархай

Дугаар: XV-11000007 (15/R007) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Смарт түүл ХХК

Талбай: 48.05

Элсэн тасархай

Дугаар: XV-11000011 (15/R011) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнинг мэмбэрш

Талбай: 88.14

Эмээлт

Дугаар: XV-11000053 (16/R048) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголит

Талбай: 114.67

Эмээлт уул

Дугаар: XV-11000064 (16/R059) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЭМНГ

Талбай: 36.98

Эмээлт уул

Дугаар: XV-11000051 (16/R046) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Экотайкүүн

Талбай: 95.03

Эмээлт уул

Дугаар: XV-11000062 (16/R057) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Билэгт гүнж

Талбай: 108.1

Эмээлт уул

Дугаар: XV-11000060 (16/R055) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Секьюритидитекшн

Талбай: 108.71

Эмээлт уул

Дугаар: XV-11000019 (15/R019) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэ хайрга, дай

Талбай: 29.49

Энгэр шанд

Дугаар: XV-11000074 (16/R069) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголстандарт

Талбай: 35.87

Үзүүр

Дугаар: XV-11000010 (15/R010) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цог оюу майнинг

Талбай: 29.83

Үнсгэний хөндий

Дугаар: XV-11000034 (15/R034) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Марвел Эксплорейшн

Талбай: 181.17

Өгөөжит хайрхан

Дугаар: XV-11000050 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эс стоне

Талбай: 85.24

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.