Төв ашигт малтмал тусгай зөвшөөрөл
Нийт: 24

Адуун чулуун

Дугаар: MV-41000121 (А19/001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ТАСО

Талбай: 51.42

Адуун чулуун

Дугаар: XV-41000033 (X17/001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ТАСО

Талбай: 45.96

Алтанбулаг сум Бөхөг

Дугаар: XV-41000076 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Пирамидпрогресс

Талбай: 25.04

Ар хуурай

Дугаар: XV-41000038 (X18/001) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Аргасайн чулуу

Талбай: 42.47

Баруун овоо

Дугаар: XV-41000041 (X18/002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: УЛСБИЛЭГ ХХК

Талбай: 27.51

Баясгалант уул

Дугаар: XV-41000025 (X16/016) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Си Эм Си Эм

Талбай: 154.61

Буурал хангай

Дугаар: XV-41000028 (X16/020) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Үүдэнчулуу

Талбай: 150.29

Буянтын ам

Дугаар: XV-41000029 (X16/011) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мэжикстэйшин

Талбай: 42.34

Бөхөгийн даваа

Дугаар: XV-41000120 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден грэвел

Талбай: 24.94

Бөхөгийн даваа

Дугаар: XV-41000001 (Х16/020) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Голден грэвэл

Талбай: 26.26

Дэнж уулын энгэр

Дугаар: XV-41000023 (X16/009) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Батбуянтын нөмөр

Талбай: 25.06

Жаргалант

Дугаар: XV-41000021 (X16/010) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Лесотел

Талбай: 382.91

Нам даваа

Дугаар: XV-41000030 (X16/012) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Энх мөнх билиг хөгжил

Талбай: 71.3

Солооны хөтөл

Дугаар: XV-41000040 (X16/014) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Антхийморь транс

Талбай: 175.15

Сүүл овоот

Дугаар: XV-41000024 (Х16/005) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Их баялаг ундрага

Талбай: 60.22

Сүүл овоот уул

Дугаар: XV-41000022 (X16/007) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бира-Интермэдиэйшн

Талбай: 42.14

Сүүл овоот уул

Дугаар: XV-41000018 (X16/003) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Боржигоны хас хангал

Талбай: 85.14

Тахилт уул

Дугаар: XV-41000027 (X16/019) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эл Икс Ти

Талбай: 146.34

Ташгайн даваа

Дугаар: XV-41000032 (X16/021) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Кеестонресурс моторс

Талбай: 25.44

Ташгайн даваа

Дугаар: XV-41000020 (X16/004) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бодьмарал

Талбай: 81.67

Хөвийн хөтөл

Дугаар: XV-41000031 (X16/013) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Соутволи

Талбай: 57.91

Эмгэнт уул

Дугаар: XV-41000034 (X16/002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цунх

Талбай: 219.53

Эмгэнт уул

Дугаар: MV-41000123 (А19/002) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖБНД

Талбай: 78.54

Эмгэнт уул

Дугаар: XV-41000026 (X16/006) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЖБНД

Талбай: 2.25

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.