Сэлэнгэ ашигт малтмал тусгай зөвшөөрөл
Нийт: 84

Ёх

Дугаар: XV-43000112 (СЭ-0064Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахиурт майнинг инвест

Талбай: 38.41

Асгат уулын ар

Дугаар: XV-43000025 (СЭ-0025Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: УТК

Талбай: 65.7

Бага мухар

Дугаар: XV-43000073 (СЭ-0067Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нэгүүндриллинг

Талбай: 318.18

Баруун

Дугаар: XV-43000017 (СЭ-0017Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Догсум

Талбай: 133.2

Баянгол

Дугаар: XV-43000111 (СЭ-0072Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахиурт майнинг инвест

Талбай: 383.53

Баянгол-1

Дугаар: XV-43000152 (2018.12.25 А/455) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Бэржин юнит

Талбай: 31.63

Бороо хойд

Дугаар: XV-43000057 (СЭ-0059Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижир эксплорэйшн

Талбай: 226.5

Бортолгой

Дугаар: XV-43000014 (СЭ-0014Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Газарсервис

Талбай: 27.56

Булант

Дугаар: XV-43000075 (СЭ-0058Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Корем

Талбай: 394.69

Булгийн ам

Дугаар: XV-43000004 (СЭ-0004Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монголиансилвер маунтан

Талбай: 46.47

Гурван салаа

Дугаар: XV-43000027 (СЭ-0027Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: ЗУУБ

Талбай: 161.75

Гурван салаа

Дугаар: XV-43000019 (СЭ-0019Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Есөнмана

Талбай: 167.28

Гүн

Дугаар: XV-43000066 (СЭ-0054Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Роксидоолс

Талбай: 392.76

Дааган дэл

Дугаар: XV-43000031 (СЭ-0029Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гэрэлт хайлаас

Талбай: 41.38

Дов

Дугаар: XV-43000024 (СЭ-0024Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Хялганатнуга

Талбай: 126.55

Доод жалга

Дугаар: XV-43000054 (СЭ-0062Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говийн түлш

Талбай: 393.07

Замт

Дугаар: XV-43000023 (СЭ-0023Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нью эра кристал

Талбай: 268.62

Замт

Дугаар: XV-43000065 (СЭ-0068Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Роксидоолс

Талбай: 395.33

Их овоо

Дугаар: XV-43000007 (СЭ-0007Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэлэнгэ эрчим дулаан засвар

Талбай: 26.15

Их хөндий

Дугаар: XV-43000095 (СЭ-0047Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ундрага капитал

Талбай: 215.67

Мандах

Дугаар: XV-43000189 (2019.05.01 A/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Орвог уул

Талбай: 397.34

Мандах-1

Дугаар: XV-43000132 - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Гасүм майнинг

Талбай: 388.11

Мандах-2

Дугаар: XV-43000135 (2019.05.01 A/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Тогтохжаргал

Талбай: 173.34

Мухар

Дугаар: XV-43000077 (СЭ-0066Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нэгүүндриллинг

Талбай: 266.42

Сайханы элс

Дугаар: XV-43000006 (СЭ-0006Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Силикат

Талбай: 390.45

Салхит

Дугаар: XV-43000072 (СЭ-0070Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөн өндөр

Талбай: 398.39

Сэвсүүлийн овоо

Дугаар: XV-43000011 (СЭ-0011Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Баатарвангийн баялаг

Талбай: 97.91

Сэртэн

Дугаар: XV-43000139 (2019.05.01 А/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ухаа хурд

Талбай: 386.14

Таширын нуруу

Дугаар: XV-43000043 (СЭ-0033Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ийгл сольюшн

Талбай: 79.86

Тогоот

Дугаар: XV-43000016 (СЭ-0016Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эм Жи Зэт Ай

Талбай: 128.18

Толгод

Дугаар: XV-43000130 (2018.10.22 А/399) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шинэбаян уул

Талбай: 385.47

Төмөр замын урд

Дугаар: XV-43000133 (2019.05.01 A/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Сэлэнгэ смарт

Талбай: 25.23

Улаан-уул

Дугаар: XV-43000035 (СЭ-0034) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Некст линк

Талбай: 317.21

Хадан хошуу

Дугаар: XV-43000012 (СЭ-0012Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ихногоон тал

Талбай: 27.79

Хайрга толгой

Дугаар: XV-43000001 (СЭ-0001Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Талст-Өргөө

Талбай: 24.92

Хайргат

Дугаар: XV-43000071 (СЭ-0056Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Өү дизайн

Талбай: 397.77

Хайргат-1

Дугаар: XV-43000069 (СЭ-0073Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Өү дизайн

Талбай: 59.33

Хандгайт

Дугаар: MV-43000038 (СЭ-0001А) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Миллениумдиггерс

Талбай: 321.97

Хар морьтын хөтөл

Дугаар: XV-43000018 (СЭ-0018Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: БАНАСА

Талбай: 29.46

Хараагийн хөндий

Дугаар: XV-43000040 (СЭ-0031Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Карьер төмөр

Талбай: 398.84

Хараагийн хөндийн дэнж

Дугаар: XV-43000042 (СЭ-0032Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Булган-Инвест

Талбай: 399.71

Хонхор

Дугаар: XV-43000076 (СЭ-0057Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Корем

Талбай: 396.08

Хошуу

Дугаар: XV-43000022 (СЭ-0022Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эрдэнэтүшиг

Талбай: 248.45

Хярааны гол

Дугаар: XV-43000002 (СЭ-0002Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Халиун-Уул

Талбай: 305.5

Хөндий

Дугаар: XV-43000060 (СЭ-0050Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буман алт

Талбай: 359.73

Хөндий

Дугаар: XV-43000074 (СЭ-0060Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Мөнгөн өндөр

Талбай: 395.91

Хөх хад

Дугаар: XV-43000067 (СЭ-0055Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Роксидоолс

Талбай: 394.01

Хөшөөтийн доод ам

Дугаар: XV-43000153 (2019.05.01) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Дархан молор-Эрдэнэ

Талбай: 54.95

Цагаан

Дугаар: XV-43000146 (2019.05.01 А/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Комерс майнинг

Талбай: 348.71

Цагаан залаа

Дугаар: XV-43000094 (СЭ-0053Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Некст линк

Талбай: 78.56

Цагаан сахал

Дугаар: XV-43000020 (СЭ-0020Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ариунсолонго

Талбай: 114.2

Цагаан толгой

Дугаар: XV-43000129 (2018.10.22 А/399) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зэт Би Эм Ти

Талбай: 381.14

Цагаан-Уул

Дугаар: XV-43000039 (СЭ-0035Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Зэс хүдэр

Талбай: 309.24

Цахирт

Дугаар: XV-43000028 (СЭ-0029Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Майнкрафт консалтинг

Талбай: 27.47

Цахирт

Дугаар: XV-43000013 (СЭ-0013Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Доломит

Талбай: 24.91

Цахиурт

Дугаар: XV-43000003 (СЭ-0003Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ворлддейнти

Талбай: 226.22

Цахиурт

Дугаар: XV-43000005 (СЭ-0005Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Балуукапитал

Талбай: 151.05

Цахиурт

Дугаар: XV-43000063 (СЭ-0036Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтайхөхий нуур

Талбай: 87.24

Цээл

Дугаар: XV-43000068 (СЭ-0069Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Жи Өү дизайн

Талбай: 395.81

Чулуут

Дугаар: XV-43000187 (2019.05.01 A/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ай Би Си Жи майнинг

Талбай: 398.94

Шавартай

Дугаар: XV-43000026 (СЭ-0026Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Силикат

Талбай: 337.11

Шар тал

Дугаар: XV-43000053 (СЭ-0061Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Говийн түлш

Талбай: 395.05

Шар шороот

Дугаар: MV-43000127 ( СЭ-0002А) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Монгол мөнгө

Талбай: 110.89

Шар шороот

Дугаар: XV-43000059 (СЭ-0049Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Буман алт

Талбай: 394.74

Шивэрт-1

Дугаар: XV-43000101 (СЭ-0042Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 129.38

Шивэрт-2

Дугаар: XV-43000102 (СЭ-0041Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 163.5

Шивэрт-3

Дугаар: XV-43000103 (СЭ-0043Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 387.77

Шивэрт-4

Дугаар: XV-43000104 (СЭ-0040Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 131.44

Шивэрт-5

Дугаар: XV-43000105 (СЭ-0039Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 366.66

Шивэрт-6

Дугаар: XV-43000106 (СЭ-0038Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 357.84

Шивэрт-7

Дугаар: XV-43000107 (СЭ-0046Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 237.22

Шивэрт-8

Дугаар: XV-43000108 (СЭ-0045Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 381.13

Шивэрт-9

Дугаар: XV-43000110 (СЭ-0044Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ти Эм Жи групп

Талбай: 398.94

Элсжин

Дугаар: XV-43000113 (СЭ-0063Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Цахиурт майнинг инвест

Талбай: 35.03

Элст

Дугаар: XV-43000078 (СЭ-0065Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нэгүүндриллинг

Талбай: 394.87

Элст Хөндий

Дугаар: XV-43000062 (СЭ-0037Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Алтайхөхий нуур

Талбай: 329.06

Элст хөндий-1

Дугаар: XV-43000055 (СЭ-0051Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижирмэг орд

Талбай: 35.77

Элст хөндий-2

Дугаар: XV-43000056 (СЭ-0052Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Шижирмэг орд

Талбай: 105.28

Эрдэнийн хөндийн

Дугаар: XV-43000009 (СЭ-0009Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Чагачингис

Талбай: 305.85

Эрхэт

Дугаар: XV-43000008 (СЭ-0008Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Болорган

Талбай: 93.48

хайрга

Дугаар: XV-43000045 (СЭ-0048Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Ихзууны ундраа

Талбай: 198.77

Үзүүр

Дугаар: XV-43000021 (СЭ-0021Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: СОВА

Талбай: 31.5

Өлзийт

Дугаар: XV-43000175 (2019.05.01 А/155) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Эко майнинг

Талбай: 46.37

Өлөнтийн ам

Дугаар: XV-43000033 (СЭ-0030Х) - Хүчин төгөлдөр

Төрөл: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигч: Нарны өртөө

Талбай: 33.51

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.