Нийслэлийн ЗДТГ

Авто замын хөгжлийн газар Агаарын бохирдлыг бууруулах газар Багануур ДЗДТГ Багахангай ДЗДТГ Байгаль орчны газар Баянгол ДЗДТГ Баянзүрх ДЗДТГ Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар Залуучуудын хөгжлийн газар Захирагчийн ажлын алба Налайх ДЗДТГ Нийслэлийн Архивын газар Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Боловсролын газар Нийслэлийн газрын алба Нийслэлийн дотоод аудитын алба Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Нийслэлийн Тээврийн газар Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Нийтлэг үйлчилгээний газар Сонгинохайрхан ДЗДТГ Сүхбаатар ДЗДТГ Үйлдвэрлэл, иновацийн газар Хан-Уул ДЗДТГ Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Чингэлтэй ДЗДТГ

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.