Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цэвэр арчих мэтериал (ДЦС4/201801091)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  76,915,410₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цэвэр арчих мэтериал
  70,957,524₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Цэвэр арчих мэтериал
  62,318,300₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Цэвэр арчих мэтериал
  72,462,786₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  4
  Цэвэр арчих мэтериал
  63,381,725₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.