Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Гадаад худалдаа
  Бүртгүүлсэн
  2017-05-09
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх, 18-р хороо, 1-р орц
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 99152303,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  5
  Хасагдсан
  10
  Хасагдсан
  12
  Хасагдсан
  16
  Хасагдсан
  18
  Хасагдсан
  19
  Илгээгдсэн
  22
  Илгээгдсэн
  23
  Хасагдсан
  25
  Хасагдсан
  26
  Шалгарсан
  30
  Хасагдсан
  31
  Шалгарсан
  40
  Шалгарсан
  46
  Хасагдсан
  49
  Хасагдсан
  50
  Шалгарсан
  51
  Хасагдсан
  52
  Хасагдсан
  53
  Хасагдсан
  54
  Илгээгдсэн
  55
  Хасагдсан
  57
  Хасагдсан
  59
  Шалгарсан
  61
  Хасагдсан
  62
  Хасагдсан
  64
  Шалгарсан
  65
  Хасагдсан
  71
  Хасагдсан
  76
  Хасагдсан
  77
  Хасагдсан
  79
  Илгээгдсэн
  81
  Хасагдсан
  83
  Хасагдсан
  84
  Хасагдсан
  86
  Хасагдсан