Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Гадаад худалдаа
  Бүртгүүлсэн
  2017-04-20
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 2-р хороо, 11 тоот
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 93213355, 99248908,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  4
  Илгээгдсэн
  8
  Шалгарсан
  9
  Шалгарсан
  12
  Шалгарсан
  15
  Хасагдсан
  17
  Хасагдсан
  18
  Хасагдсан
  20
  Шалгарсан
  21
  Шалгарсан
  29
  Шалгарсан
  30
  Шалгарсан
  32
  Хасагдсан
  34
  Хасагдсан
  35
  Шалгарсан
  36
  Хасагдсан
  37
  Хасагдсан