Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Гадаад худалдаа
  Бүртгүүлсэн
  2017-03-24
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 6-р хороо, 1 тоот
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 11682099,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  2
  Илгээгдсэн
  6
  Хасагдсан
  7
  Хасагдсан
  8
  Шалгарсан
  9
  Хасагдсан
  10
  Шалгарсан
  11
  Шалгарсан
  12
  Илгээгдсэн
  13
  Шалгарсан
  15
  Шалгарсан