Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4"ТӨХК-ий Цахилгааны болон ороомгийн утас нийлүүлэх (МС-17/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  360,583,800₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн цахилгааны утас /кабель/
  922,500₮
  Шалгарсан
  2
  Төрөл бүрийн цахилгааны утас /кабель/
  881,669₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  3
  Төрөл бүрийн цахилгааны утас /кабель/
  1,124,273₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу