Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ажлын гутал (ДЦС4/201801086)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  226,655,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ажлын гутал
  179,679,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  2
  Ажлын гутал
  220,685,500₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  3
  Ажлын гутал
  159,980,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.
  4
  Ажлын гутал
  226,094,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан.