Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Линксолюшн
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  5116538
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2007-02-06
  Хаяг
  Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, 4 улирлын цэцэрлэг, 1, 517
  Удирдлага
  Мөнхсайхан Энхтулга (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Мөнхсайхан Энхтулга
  Монгол
  Иргэн
  2014-07-04
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  4100 - Барилга угсралтын ажил 2.2.1, 2.2.2 заалтын дагуу
  2014-07-04
  2
  6190 - Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ
  2014-07-04
  3
  3510 - 03.2.3 заалтын дагуу 0.4-35 кв-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ /2014.04.23-2014.2017.04.23/
  2014-07-04
  4
  4610 - Гадаад худалдаа
  2007-02-06
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.