Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл" /Дорноговь/ (ХААГ-2014- XVIII.1.7-1)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  495,651,700₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  “Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил”
  165,000,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн баталгаа шаардлага хангаагүй
  2
  Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, төсөл боловсруулах
  92,087,248₮
  Хасагдсан
  Техникийн болон санхүүгийн саналын онооны нийлбэр нь хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчоос бага оноо авсан
  3
  Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, төсөл боловсруулах
  92,087,248₮
  Хасагдсан
  Техникийн болон санхүүгийн саналын онооны нийлбэр нь хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчоос бага оноо авсан
  4
  “Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил”
  1₮
  Хасагдсан
  Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлага хангаагүй
  5
  Ложистикийн төвийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, төсөл боловсруулах
  89,540,500₮
  Шалгарсан
  6
  “Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил”
  394,500,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  7
  “Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил”
  298,816,644₮
  Хасагдсан
  Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлага хангаагүй
  8
  “Ложистикийн төвийн гадна холбоо хангамжийн ажил”
  355,135,163₮
  Хасагдсан
  Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлага хангаагүй