Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж (ЦДҮС/201802141)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  116,942,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  103,873,000₮
  Хасагдсан
  техникийн шаардлага хангаагүй
  2
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  106,700,000₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, ижил төстэй ажлын туршлага
  3
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  113,122,504₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй
  4
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  113,087,950₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй
  5
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  104,992,800₮
  Хасагдсан
  техникийн шаардлага хангаагүй
  6
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  97,065,000₮
  Хасагдсан
  техникийн шаардлага хангаагүй, түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн баталгаа ирүүлээгүй
  7
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  105,988,410₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер
  8
  Компьютерийн техник хэрэгсэл, хэвлэх, хувилах төхөөрөмж
  11,693,460,570₮
  Хасагдсан
  өндөр үнийн санал, техникийн шаардлага хангахгүй