Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Гадаад худалдаа зуучлал,Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл тоног төхөөрөмж ба програм хангамжийн бөөний худалдаа,Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, програм хангамж, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн төрөлжсөн худалдаа,Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, хорны худалдаа,Компьютер, электрон барааны худалдаа,Компьютерийн , мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа, үйлчилгээ,Компьютерийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн худалдаа,Мэдээллийн технологийн болон компьютерийн үйлчилгээ,Холбоо дохиолол, компьютерийн сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт,Цахилгаан автоматик, телемеханикийн угсралт, тоног, туршилт тохируулга,Цахилгаан монтаж,Цахилгаан самбар тоноглол,Цахилгаан хэрэгслийн худалдаа
  Бүртгүүлсэн
  2017-11-21
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  ,
  Холбоо барих
  Гар утас: 91910919,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  3
  Хасагдсан
  10
  Хасагдсан
  24
  Хасагдсан
  25
  Шалгарсан
  29
  Илгээгдсэн
  30
  Хасагдсан
  32
  Илгээгдсэн
  34
  Илгээгдсэн
  35
  Илгээгдсэн
  36
  Хасагдсан
  37
  Хасагдсан