Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цахилгаан үүсгүүр, гагнуурын аппарат, хийн компрессор (ЦДҮС/201802117)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  17,350,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цахилгаан үүсгүүр, гагнуурын аппарат, хийн компрессор
  15,930,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан. Бага үнэтэй тендер
  2
  Цахилгаан үүсгүүр, гагнуурын аппарат, хийн компрессор
  17,308,500₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй