Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг (МШ/201901051)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  21,400,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  19,159,789₮
  Илгээгдсэн
  2
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  16,764,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  17,769,840₮
  Илгээгдсэн
  4
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  14,927,000₮
  Илгээгдсэн
  5
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  9,694,740₮
  Илгээгдсэн
  6
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  18,829,910₮
  Илгээгдсэн
  7
  wifi router (access point)-8 ширхэг, сүлжээний свич худалдан авалт-1 ширхэг
  17,902,500₮
  Илгээгдсэн