Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зэс шин (ЦДҮС/201802203)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  15,600,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зэс шин
  13,728,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  2
  Зэс шин
  12,240,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан. Бага үнэтэй тендер
  3
  Зэс шин
  13,011,103₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  4
  Зэс шин
  12,355,200₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  5
  Зэс шин
  13,582,800₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  6
  Зэс шин
  15,576,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй