Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах (СЭАОНӨГ/201804100)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  40,834,400₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
  37,950,000₮
  Шалгарсан
  Хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан материал ирүүлсэн
  2
  Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
  38,500,000₮
  Хасагдсан
  Бага үнийн санал ирүүлээгүй
  3
  Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах
  40,590,000₮
  Хасагдсан
  Бага үнийн санал ирүүлээгүй