Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Принтерийн хор (АМГТГ/201801003)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Урсгал
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  15,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Принтерийн хор
  1,755,820₮
  Илгээгдсэн
  2
  Принтерийн хор
  14,000,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  Принтерийн хор
  15,515,500₮
  Хасагдсан
  АМГТГ-т принтерийн хор нийлүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар Төгс дардас компаниас ирүүлсэн тендерийн материалын хянаж үзэхэд, татварын цахим тодорхойлолт ирүүлээгүй, техникийн тодорхойлолтонд тавигдсан принтерийн хорноос өөр хорнуудыг санал болгож, техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй, үнийн санал төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2 заалтын шаардлагыг хангаагүй гэж үзэж, шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй гэж дүгнэсэн.
  4
  Принтерийн хор
  9,774,000₮
  Шалгарсан
  АМГТГ-т принтерийн хор нийлүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар Номт марал компани шаардлагад нийцсэн тендерийг ирүүлсэн ба мөн хамгийн бага харьцуулах үнийн саналыг ирүүлсэн тул уг компанийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчоор шалгаруулж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.2 дахь заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлсэн.
  5
  Принтерийн хор
  1₮
  Илгээгдсэн
  6
  Принтерийн хор
  2,876,500₮
  Илгээгдсэн
  7
  Принтерийн хор
  14,436,400₮
  Хасагдсан
  АМГТГ-т принтерийн хор нийлүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар Ай ти ворлд центр компаниас ирүүлсэн тендерийн материалын хянаж үзэхэд, сүүлийн 2 жилийн туршлагын мэдээлэл дутуу, тендерийн баримт бичигт заасны дагуу ирүүлээгүй тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 заалтын шаардлагыг хангаагүй гэж үзэж, шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй гэж дүгнэсэн.