Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Шатахууны бөөний болон жижиглэн худалдаа, шатахуун хадгалах, тээвэрлэх
  Бүртгүүлсэн
  2017-04-07
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул, 2-р хороо, 3-р давхар
  Холбоо барих
  Ажлын утас: 70073001,
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  1
  Шалгарсан
  2
  Хасагдсан
  3
  Хасагдсан
  9
  Шалгарсан
  13
  Шалгарсан
  15
  Шалгарсан
  19
  Шалгарсан
  22
  Хасагдсан
  23
  Хасагдсан
  24
  Хасагдсан
  25
  Шалгарсан
  26
  Шалгарсан
  27
  Илгээгдсэн
  30
  Хасагдсан
  31
  Хасагдсан
  34
  Хасагдсан
  39
  Илгээгдсэн
  40
  Хасагдсан
  41
  Хасагдсан
  43
  Хасагдсан
  46
  Илгээгдсэн
  50
  Хасагдсан
  51
  Хасагдсан
  53
  Хасагдсан
  54
  Илгээгдсэн
  57
  Хасагдсан
  58
  Шалгарсан
  60
  Хасагдсан
  61
  Хасагдсан
  63
  Хасагдсан
  64
  Хасагдсан
  66
  Илгээгдсэн
  69
  Илгээгдсэн
  70
  Хасагдсан
  71
  Шалгарсан
  76
  Илгээгдсэн
  81
  Хасагдсан
  83
  Илгээгдсэн
  84
  Шалгарсан
  85
  Хасагдсан